DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thiết kế, chế tạo máy

Dựa vào ý tưởng của quý khách, chúng tôi có thể thiết kế, chế tạo máy hoàn chỉnh, tính toán tối ưu, ra bản vẽ gia công và cập nhật, sửa đổi cho đến khi sản phẩm hoàn thiện.

Thiết kế 3D 2D

Chúng tôi nhận thiết kế 3D 2D theo yêu cầu bằng các phần mềm chuyên dụng như: Catia, Solidworks, Autodesk Inventor, Autocad, Rhino,...

neve-photography-1
Mô phỏng 3D, Tính toán bền, tối ưu chi tiết

Chúng tôi có thể mô phỏng hoạt động,mô phỏng tháo lắp của máy, cơ cấu, tính toán bền, tối ưu bằng các phần mềm chuyên dụng như: Ansys, Autodesk Nastran,...

Đào tạo phần mềm

Chúng tôi có các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao cho doanh nghiệp và cá nhân sử dụng các phần mềm: Catia, Solidworks, Autodesk Inventor, Autocad.

Liên hệ với chúng tôi: